Wylęgarnia 2020 - Postery

Przygotowanie posterów

Poster powinien zawierać: imię i nazwisko autora/autorów; dane autora/autorów (afiliacje, dane kontaktowe); tytuł; wstęp; cel; materiał i metody; wyniki; wnioski; cytowana literatura (opcjonalnie).

Zamieszczone na posterze wykresy, schematy, tabele powinny być wyraźne i czytelne.

Na posterze zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (załącznik nr 1) prosimy umieścić logo PO RYBY 2014-2020 (w części górnej, po lewej stronie) i logo Unii Europejskiej (w części górnej, po prawej stronie) (załącznik nr 2);

Postery winny być sporządzone w dowolnym programie graficznym w formacie A3 i zapisane w wersji PDF.

Postery należy nadsyłać  do dnia 19 marca br. na adres: m.rozynski@infish.com.pl

 

 

Postery

NazwaRozmiar
PDF icon Wpływ warunków środowiskowych i diety na wartość użytkową sielawy (Coregonus albula)378.92 KB
PDF icon Wpływ żywienia pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) paszami komponowanymi oraz narybkiem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na parametry hematologiczne610.02 KB
PDF icon Wpływ żywienia troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) paszami komponowanymi oraz narybkiem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) na parametry biochemiczne krwi804.42 KB
PDF icon Stres oksydacyjny w kriokonserwowanym nasieniu neosamcóworaz normalnych samców pstrąga tęczowego806.05 KB
PDF icon Znakowanie młodocianej siei ( Coregonus lavaretus ) implantami elastomerowymi (VIE) i znaczkami magnetycznymi (CWT) wpływ na wzrost, przeżywalność i retencję znaczków710.41 KB
PDF icon Nabywanie zdolności do ruchu przez plemniki wiąże się ze zmianami proteomu jądrowego nasienia odwróconych samic oraz normalnych samców pstrąga tęczowego754.02 KB
PDF icon Wpływ podwójnej kriokonserwacji na odsetek ruchliwych plemników i zdolność zapładniającą nasienia ryb547.87 KB
PDF icon Wpływ procesu udomowieniana zmiany w profilu białkowym jaj sandacza883.74 KB
PDF icon Predykcje efektywności rozrodu karpi (Cyprinus carpio) różnego pochodzenia dokonywane za pomocą regresji wielokrotnej1.22 MB
PDF icon Inkubacja ikry bolenia Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) w aparatach inkubacyjnych o pionowym przepływie wody382.39 KB
PDF icon Zastosowanie hydrolizowanych mączek z biomasy larw mącznika młynarka w żywieniu narybku troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta)354.19 KB
PDF icon Jakość wód rzeki Piaskowa i Ukleja w okresie wspomaganego rozrodu ryb łososiowatych1.84 MB
PDF icon Inkubacja ikry troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w przenośnych aparatach inkubacyjnych1.45 MB
PDF icon Analiza przewodów pokarmowych wybranych gatunków ryb z rzek: Rega, Ukleja, Sąpólna1.18 MB