Wylęgarnia

Z uwagi na sytuację epidemiczną (koronawirus SARS-COV-2) i istotny wzrost poziomu aktywnych zakażeń w ostatnim okresie, a w konsekwencji brak możliwości pełnego zrealizowania merytorycznego programu konferencji „Wylęgarnia” w planowanym czasie, tj. 10-11 września 2020 roku, zmuszeni jesteśmy zmienić termin jej przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia odpowiednich warunków, po wcześniejszych uzgodnieniach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z podmiotem świadczącym usługę hotelarsko-gastronomiczną, niezwłocznie podjęte zostaną działania zmierzające do zrealizowania konferencji „Wylęgarnia”, o czym wszystkich zainteresowanych poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konferencji będą informowane indywidulanie o podjętych decyzjach (poczta elektroniczna).

Jednocześnie informujemy, że nie zakładamy zmiany miejsca konferencji (zapewnia nam to umowa zawarta z podmiotem świadczącym usługę hotelarsko-gastronomiczną), czy też innych  warunków anonsowanych we wcześniejszych ogłoszeniach dotyczących przedmiotowej operacji.

 

Bieżące informacje o konferencji będą dostępne na stronie internetowej projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl). W razie potrzeby służymy informacjami telefonicznymi lub e-mail.

Kontakt:
Marek Hopko (tel. 89 5240171; e-mail: m.hopko@infish.com.pl);
Maciej Rożyński (tel. 89 5240171; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

Za Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
 

WYLĘGARNIA 2020, 10-11 września 2020 r.

Organizatorzy:
Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
we współpracy z Katedrą Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 10-11 września 2020 r. w Hotelu Jan, położonym w Darłówku (https://www.hoteljan.pl). Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia konferencji na termin późniejszy*.

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z żywieniem ryb, a także z rozrodem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją). W planach jest również 1 sesja posterowa i wycieczka tematyczna (autokarowa) do obiektów/miejsc związanych z gospodarką wodną, akwakulturą i/lub ochroną przyrody tego regionu Polski.

Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 09 września od godz. 15:00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 11 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 550 zł/osobę (w tym 23% VAT).

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego
BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia” do dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł. Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

 

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171; e-mail: m.hopko@infish.com.pl);

Maciej Rożyński (tel. 89 5240171; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

 

*Bieżące informacje o Konferencji będą dostępne na stronie internetowej projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl). W razie potrzeby służymy informacjami telefonicznymi lub e-mail.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,
za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury, IRS w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171, e-mail: z.zakes@infish.com.pl