10-11 września 2020 r.

Wylęgarnia 2020

10-11 września 2020 r.

Organizatorzy:
Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie
oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
we współpracy z Katedrą Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 10-11 września 2020 r. O miejscu konferencji poinformujemy Państwa już wkrótce, po zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej świadczenia usługi hotelowo-gastronomicznej (rozważana lokalizacja – miejscowości nad  Bałtykiem).

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z żywieniem ryb, a także z rozrodem, profilaktyką i terapią organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu i/lub posteru prosimy o nadsyłania tekstów prac to końca kwietnia 2020 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy muszą być sformatowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Fisheries & Aquatic Life (dawniej Archives of Polish Fisheries)  (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Teksty prac prosimy przesłać w formie elektronicznej (pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakości fotografie w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesyłanie załączników zawierających rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny być wklejone w tekst pracy). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień.

Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 09 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 11 września po obiedzie. O szczegółach dotyczących Konferencji poinformujemy Państwa w kolejnym numerze Komunikatów Rybackich i Przeglądu Rybackiego. Bieżące informacje o Konferencji będą również dostępne na stronie internetowej projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl).

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

 

Kontakt:
Marek Hopko (tel. 89 5240171, e-mail: m.hopko@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,
za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171,
z.zakes@infish.com.pl