Wylęgarnia 2021

Konferencja „Wylęgarnia 2021 r.”

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu

we współpracy z Katedrą Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować we wrześniu  tego roku. O dokładnym terminie i miejscu organizacji konferencji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Tym razem zamierzamy przybliżyć Państwu najnowsze osiągnięcia związane z tzw. akwakulturą zachowawczą, czyli nastawioną na produkcję materiału zarybieniowego. Swoje miejsce znajdą zagadnienia dotyczące m.in. rozrodu, podchowów, żywienia, profilaktyki i terapii organizmów wodnych. Tradycyjnie planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem referatu i/lub posteru prosimy o nadsyłania tekstów prac to końca kwietnia 2021 r., na skrzynkę: z.zakes@infish.com.pl. Maszynopisy muszą być sformatowane w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi autorom nadsyłającym prace do redakcji Fisheries & Aquatic Life (dawniej Archives of Polish Fisheries)  (szczegóły dostępne na stronie www.infish.com.pl). Teksty prac prosimy przesłać w formie elektronicznej (pliki tekstowe przygotowane w programie Word, rysunki w programie Excel lub Statistica, wysokiej jakości fotografie w plikach z rozszerzeniem .jpg lub .tif). Wraz z tekstem pracy prosimy o przesyłanie załączników zawierających rysunki, tabele i fotografie w formatach plików z oryginalnymi rozszerzeniami (rysunki, fotografie i tabele nie powinny być wklejone w tekst pracy). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień.

O szczegółach dotyczących Konferencji będziemy informować Państwa w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich i Przeglądu Rybackiego. Bieżące informacje o Konferencji będą również dostępne na stronie internetowej projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl).

 

We wszystkich sprawach dotyczących konferencji można też kontaktować się metodą tradycyjną:

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171; e-mail: m.hopko@infish.com.pl),

Macjej Rożyński (tel. 89 5240171; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,
za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
dr inż. Maciej Rożyński

Zakład Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171,
z.zakes@infish.com.pl
m.rozynski@infish.com.pl