Cele projektu

Głównym celem operacji/projektu jest promowanie kapitału ludzkiego (np. aktualnej, innowacyjnej wiedzy) oraz tworzenie sieci kontaktów w obszarze tematycznym wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych. Zasadniczym zamierzeniem projektu jest wymiana informacji między środowiskiem naukowym i hodowcami/producentami ryb, a także przedstawicielami administracji państwowej nadzorującej sektor rybacki. Projekt ma na celu przyczynić się do rozwoju współpracy (tworzenia sieci kontaktów) między przedstawicielami sektora rybackiego i podniesienia kwalifikacji zawodowych osób związanych z szeroko rozumianą działalnością wylęgarniczo-podchowalniczą w sektorze rybackim.