Wylęgarnia 2019

Białowieża, 11-13 września 2019 r.

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu

we współpracy z Katedrą Ichtiologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 11-13 września 2019 r. Tym razem konferencja odbędzie się na Podlasiu, w Białowieży (Hotel Białowieski; https://www.hotel.bialowieza.pl/).

Zamierzamy Państwu przybliżyć najnowsze osiągnięcia związane z rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią ryb okoniowatych oraz innych gatunków organizmów wodnych. Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją). W planach jest również 1 sesja posterowa i wycieczka tematyczna (autokarowa) do obiektów/miejsc związanych z gospodarką wodną, akwakulturą i/lub ochroną przyrody tego regionu Polski.

Rejestrację uczestników konferencji „Wylęgarnia 2019” planujemy rozpocząć w środę 11 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 13 września po obiedzie.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja z oprawą muzyczną) i materiały konferencyjne wynosi 500 zł/osobę (w tym 23% VAT).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia 2019” do dnia 19 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne na stronie internetowej IRS Olsztyn: www.infish.com.pl oraz w czasopismach branżowych (Komunikaty Rybackie, Przegląd Rybacki).

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.hopko@infish.com.pl);

Maciej Rożyński (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
Zakład Akwakultury, IRS w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171, e-mail: z.zakes@infish.com.pl