Kontakt

BIURO PROJEKTU „WYLĘGARNIA”

ul. Oczapowskiego 10, pokój 304,
10-719 Olsztyn
Tel./fax 89 524-10-71/89 524-05-05

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Maciej Rożyński
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 0-89-524-01-71, e-mail: m.rozynski@infish.com.pl

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 89-524-01-71, e-mail: z.zakes@infish.com.pl

ZARZĄD PROJEKTU:

Koordynacja merytoryczna:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 89-524-01-71, e-mail: z.zakes@infish.com.pl

mgr inż. Maciej Rożyński
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 0-89-524-01-71, e-mail: m.rozynski@infish.com.pl

Marek Ferlin
Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
Tel. 61-842-51-34, e-mail: biuro@ptryb.pl

prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś
Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tel. 89-523-37-54, e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl

Koordynacja organizacyjna:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 89-524-01-71, e-mail: z.zakes@infish.com.pl

mgr inż. Maciej Rożyński
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 0-89-524-01-71, e-mail: m.rozynski@infish.com.pl

mgr inż. Marek Hopko
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 89-524-01-46, e-mail: m.hopko@infish.com.pl

dr inż. Sławomir Krejszeff
Zakład Akwakultury IRS w Olsztynie
Tel. 89-524-01-56, e-mail: m.hopko@infish.com.pl

mgr inż. Agnieszka Sikora
Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tel. 89-523-37-54, e-mail: martaw@uwm.edu.pl