Wylęgarnia 2021

Konferencja „Wylęgarnia 2021 r.”

Organizatorzy:

Zakład Akwakultury, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

oraz Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu

we współpracy z Katedrą Ichtiologii i Akwakultury, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką wylęgarnictwa i podchowów organizmów wodnych na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia”. Planujemy ją zorganizować w dniach 31 sierpnia - 3 września  2021 r. Tym razem konferencja odbędzie się nad Bałtykiem, w Darłówku (Hotel Jan; https://www.hoteljan.pl/).

W związku z perturbacjami wynikającymi z sytuacji pandemicznej i brakiem możliwości zorganizowania konferencji w 2020 r. w formie tradycyjnej (Wylęgarnia 2020), podjęliśmy decyzję o połączeniu wspomnianej, ubiegłorocznej konferencji z tegoroczną konferencją „Wylęgarnia 2021”. Stąd wydłużony czas konferencji, w stosunku do organizowanych w latach poprzednich.

Tym razem zamierzamy przybliżyć Państwu dwa zagadnienia, tj. dotyczące żywienia ryb  i tzw. akwakultury zachowawczej, czyli nastawionej na produkcję materiału zarybieniowego. Swoje miejsce znajdą zagadnienia dotyczące m.in. rozrodu, podchowów, żywienia, profilaktyki i terapii organizmów wodnych. Planujemy zorganizowanie 6 sesji referatowych. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut. W planach jest również 1 sesja plakatowa i wycieczka tematyczna do obiektów/miejsc związanych z gospodarką wodną, akwakulturą i/lub ochroną przyrody tego regionu Polski.

Rejestrację uczestników konferencji „Wylęgarnia” planujemy rozpocząć we wtorek 31 sierpnia od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w piątek 03 września w godzinach popołudniowych.

Koszt udziału w konferencji obejmujący zakwaterowanie, pełne wyżywienie (w tym uroczysta kolacja) i materiały konferencyjne wynosi 700 zł/osobę (w tym 23% VAT).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Instytut Rybactwa Śródlądowego
BNP   Paribas   Bank   Polska   S.A.
14 2030 0045 1110 0000 0046 9430

z dopiskiem „Wylęgarnia” do dnia 16 sierpnia 2021 roku. Po tym terminie wpisowe będzie wyższe o 100 zł.

Nieobecność na Konferencji lub zmiany w dokonanej rezerwacji nie upoważniają do roszczeń o zwrot wpłaty lub jej części.

O szczegółach dotyczących Konferencji będziemy informować Państwa w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich i Przeglądu Rybackiego. Bieżące informacje o Konferencji będą również dostępne na stronie internetowej projektu (www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl), IRS Olsztyn (www.infish.com.pl) i PTR w Poznaniu (www.ptryb.pl).

We wszystkich sprawach dotyczących konferencji można też kontaktować się metodą tradycyjną:

 

Kontakt:

Marek Hopko (tel. 89 5240171; e-mail: m.hopko@infish.com.pl),

Maciej Rożyński (tel. 89 5240171; e-mail: m.rozynski@infish.com.pl).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Zakęś,
dr inż. Maciej Rożyński

Zakład Akwakultury,
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,
tel. 89-5240171,
z.zakes@infish.com.pl
m.rozynski@infish.com.pl