Wylęgarnia 2019 - Postery

Wymiary posterów: 80 cm × 120 cm (szer. × wys.)

Na posterze zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (załącznik nr 1) prosimy umieścić logo PO RYBY 2014-2020 (po lewej stronie) i logo Unii Europejskiej (po prawej stronie) (załącznik nr 2);

Dla tytułu sugeruje się czcionkę o wielkości od 90 do 140 pkt., dla nagłówków od 36 do 84 pkt., dla tekstu od 18 do 26 pkt.

Poster powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora/autorów, dane autora/autorów (afiliacje, dane kontaktowe), wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Wykresy, schematy, tabele powinny być czytelne z odległości co najmniej 1 m. Wydrukowany poster autorzy prezentowanych tematów zobligowani są umieścić we wskazanym miejscu w dniu rejestracji, tj. 11 września 2019 r.

Wersję JPG plakatu (max 15 MB) proszę przesłać w terminie do 10 września 2019 r. na adres: m.rozynski@infish.com.pl