Wylęgarnia 2019 - Referaty

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”,  w zakresie działania: „Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów”

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00001-6521.6-OR1400002/17/19 z dnia 17 lipca 2019 r.

W zawiązku z powyższym, zgodnie z wymogami formalnymi, przynajmniej na pierwszym slajdzie każdej prezentacji/wykładu należy umieścić logo PO „Rybactwo i morze” (w lewym, górnym rogu)  i logo UE (w prawym górnym rogu) (do pobrania na dole strony).